Tillväxtjournalen
PC PAL

Tillväxtjournalen är ett komplett verktyg för registrering, beräkning och visning av antropomorfa uppgifter. Den är utvecklad för att stödja vårdgivare att utvärdera barns tillväxt, samt för att underlätta beslut om behandling.

Version 2.8 nu tillgänglig!


GrowthXP Lite

Tillväxtjournalen Lite

GrowthXP Pro

Tillväxtjournalen Pro

GrowthXP Viewer

Tillväxtjournalen Pro Viewer

GrowthXP Viewer

GrowthXP Web

GrowthXP Lite

Komponent för tillväxtkurvorOmfattande bevakning av tillväxtuppgifter

  • Gestationsålder och födelsedata
  • Föräldraruppgifter
  • Auxologiska mätningar
  • Bedömning av skelettålder
  • Pubertetsmognad
  • Extraordinära händelser

Uträkningar med hjälp av underliggande data

BMI, tillväxthastighet, längd, percentiler och standardavvikelser baserade på befolkningsstatistik.

Producerar tillväxtkurvor i hög upplösning

Mätningar och uträkningar presenteras automatiskt på högkvalitativa kurvor med standardreferenser, prematurreferens och syndromspecifica referenser.


Om Tillväxtjournalen

Subscribe to our Newsletters

 

Tillväxtjournalen i hela världen


Tillväxtjournalens versioner

Kontakta oss

  • Frankrike: +33 953 21 44 00
  • USA: Avgiftsfritt +1 877 469 7272
  • Sverige: 08-724 44 00
  •  

Connect

Facebook