Vekstjournalen
PC PAL

Tillväxtjournalen är ett komplett verktyg för registrering, beräkning och visning av antropomorfa uppgifter. Den är utvecklad för att stödja vårdgivare att utvärdera barns tillväxt, samt för att underlätta beslut om behandling.

Version 2.5 out now!


GrowthXP Lite

Tillväxtjournalen Lite

GrowthXP Pro

Tillväxtjournalen Pro

GrowthXP Viewer

Tillväxtjournalen Pro Viewer

GrowthXP Lite

Komponent för tillväxtkurvorOmfattande bevakning av tillväxtuppgifter

  • Gestationsålder och födelsedata
  • Föräldraruppgifter
  • Auxologiska mätningar
  • Bedömning av skelettålder
  • Pubertetsmognad
  • Extraordinära händelser

Uträkningar med hjälp av underliggande data

BMI, tillväxthastighet, längd, percentiler och standardavvikelser baserade på befolkningsstatistik.

Producerar tillväxtkurvor i hög upplösning

Mätningar och uträkningar presenteras automatiskt på högkvalitativa kurvor med standardreferenser, prematurreferens och syndromspecifica referenser.


About GrowthXP

Subscribe to our Newsletters

 

GrowthXP worldwide


GrowthXP versions

Contact us

  • France: +33 953 21 44 00
  • USA: Toll-free +1 877 469 7272
  • Sweden: +46 8 724 44 00
  •  

Connect

Facebook